7 آوریل روز جهانی بهداشت

روز بهداشت جهانی

بخش اخبار 7 آوریل روز جهانی بهداشت با شعار “سیاره ما، سلامتی ما”  سه سوال مطرح شده توسط سازمان جهانی بهداشت به مناسبت این روز: Are we able to reimagine a world where clean air, water and food are available to all? آیا می توانیم دنیایی را دوباره تصور کنیم که در آن هوای پاک، […]